Правила внутрішнього розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Директора ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ»

від «___» ________ 2021 року № ____

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

МЦ ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ»

ЗМІСТ

1. Мета. 2

2. Терміни.. 2

3. Загальні положення. 2

4. Обов’язки пацієнтів, відвідувачів та інших осіб, що перебувають на території Медичного центру. 4

5. Правила для пацієнтів амбулаторного прийому. 5

6. Правила для пацієнтів денного стаціонару. 5

7. Правила для пацієнтів стаціонару. 6

8. Правила для відвідувачів, які супроводжують пацієнтів.. 7

9. Правила для відвідувачів пацієнтів стаціонару. 7

10. Правила для відвідувачів пацієнтів відділення інтенсивної терапії 8

11. Контроль за дотриманням Правил.. 9

Цей документ (надалі – «Правила» або «Правила внутрішнього розпорядку»), затверджений наказом директора МЦ ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ», є внутрішнім нормативним документом, який регламентує особливості перебування, обслуговування та поведінки пацієнтів (відвідувачів) Медичного центру ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ» (далі – «Медичний центр»).

1. Мета

1.1. Метою цих Правил є регламентація та тлумачення основних прав та обов’язків пацієнтів та відвідувачів, що перебувають на території Медичного центру ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ».

2. Терміни

2.1. Медичний центр – МЦ ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ», а також всі його структурні підрозділи.

2.2. Адміністрація – виконавчий орган МЦ ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ» відповідно до Статуту Товариства та структури управління.

2.3. Пацієнт – будь-яка особа, яка звернулася за медичною послугою до Медичного центру, скористалася нею або перебуває під медичним наглядом в Медичному центрі чи особа, що звернулась за проведенням клініко-діагностичних досліджень в Медичному центрі, незалежно від того, в якому вона стані, хвора чи здорова.

2.4. Відвідувачі – особи, які не є пацієнтами Медичного центру, але перебувають в приміщенні Медичного центру або є супроводжуючими особами, родичами та близькими особами  пацієнтів.

2.5. Товариство – ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ».

3. Загальні положення

3.1. Ці Правила розроблені на підставі чинного законодавства України, зокрема Закону України «Основи законодавства Україні про охорону здоров’я».

3.2. Ці Правила внутрішнього розпорядку обов’язкові для виконання всіма пацієнтами, відвідувачами та іншими особами, які відвідують Медичний центр та перебувають на його території.

3.3. Усі питання, пов’язані із застосуванням цих Правил внутрішнього розпорядку вирішує Адміністрація Медичного центру відповідно до чинного законодавства України та цих Правил.

3.4. Правила внутрішнього розпорядку розміщуються в Медичному центрі у доступному для ознайомлення пацієнтами, відвідувачами та іншими особами місці.

3.5. Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає відповідальності за їх порушення.

3.6. Зміни та доповнення до Правил вносяться Адміністрацією Медичного центру та затверджуються окремим Наказом керівника Товариства.

3.7. Всі медичні та інші послуги в Медичному центрі надаються за плату та відповідно до затвердженого Прейскуранту цін.

3.8. Інформація про споживчі властивості, безпеку та нормативи (стандарти) якості медичних послуг, які надаються в Медичному центрі, розміщена у «Куточку споживача». Більш розширену інформацію пацієнти або відвідувачі можуть отримати під час консультацій у лікарів, а в окремих випадках – при самостійному ознайомленні зі спеціальними письмовими формулярами.

3.9. Медичний центр має право відмовити Пацієнту в наданні медичних послуг у випадку, коли ліцензійні обмеження та кваліфікація його медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють надати такі медичні послуги.

3.10. Проведення медичних втручань починається тільки після відповідного інформування та письмового погодження Пацієнта або його законних представників. У невідкладних випадках (у разі наявності ознак прямої загрози життю Пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого Пацієнта чи його законних представників), відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводитися без погодження Пацієнта або його законного представника.

3.11. Товариство не несе відповідальності за збереження грошей, цінних речей та одягу пацієнтів (відвідувачів), за винятком верхнього одягу, що був переданий на зберігання.

3.12. Відеоспостереження в Медичному центрі. Режим відеоспостереження, об’єкти.

В приміщенні Медичного центру ведеться відеосостереження. Відеоспостереження в Медичному центрі ведеться постійно – цілодобово та щоденно.

Відеоспостереження в Медичному центрі допускає встановлення зовнішніх та внутрішніх камер.  Камери  відеоспостереження встановлено на вході та виході  з Медичного центру, в коридорах, на сходовій клітці, в операційних залах та палатах. Камери відеоспостереження не встановлено в кабінетах прийому лікарів.

Про відеоспостереження пацієнти і відвідувачі сповіщаються написами і знаками встановленого типу на видних місцях. [L1] 

4. Обов’язки пацієнтів, відвідувачів та інших осіб, що перебувають на території Медичного центру

4.1. Суворо дотримуватися положень цих Правил.

4.2. Залишати верхній одяг в гардеробі, що знаходиться в холі на першому поверсі, вдягнути бахіли (на вимогу персоналу)

4.3. Відвідувати пацієнтів Медичного центру тільки в супроводі медичного координатора (адміністратора) та після попередження та згоди пацієнта (окрім пацієнтів відділення інтенсивної терапії).

4.4. При вході у приміщення Медичного центру звернутись до медичного координатора (адміністратора) та назвати мету візиту.

4.5. На плановий прийом пацієнтів супроводжує медичний координатор (адміністратор).

4.6. Приймати їжу виключно в спеціально відведеному місці – кафетерії Медичного центру (окрім пацієнтів стаціонару).

4.7. Ознайомлення з медичною документацією (медичною картою) пацієнта можливе виключно у присутності лікаря. Медична карта на руки пацієнту не видається. Знімання фотокопій медичної карти заборонено.

4.8. Дотримуватися тиші в усіх приміщеннях Медичного центру.

4.9. Дбайливо ставитись до об’єктів, території та майна Медичного центру.

4.10. Пацієнтам та відвідувачам зЗабороняється проводити фото- та відеозйомкуа в приміщеннях Медичного центру без згоди Адміністрації Медичного центру, окрім зйомки пацієнтів за їх згодою та лише їх близькими або родичами.

4.11. Забороняється вхід в Медичний центр з тваринами.

4.12. На території Медичного центру забороняється розповсюджувати інформаційні матеріали, які не були узгоджені з Адміністрацією Медичного центру.

4.13. Забороняється користуватися службовим ліфтом, призначеним виключно для користування медичним персоналом.

4.14. Категорично забороняється переміщення та перебування на всіх поверхах Медичного центру у верхньому одязі.

4.15. Забороняється перебувати в Медичному центрі або на його території в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння.

5. Правила для пацієнтів амбулаторного прийому

5.1. Прийом пацієнтів ведеться згідно із записом в графіку роботи кабінетів.

5.2. У разі запізнення Пацієнта на прийом згідно запису більше ніж на 10 хвилин, у першу чергу обслуговуються Пацієнти, час прийому яких відповідає розкладу.

5.3. В разі затримки прийому, Пацієнт має право знати причину такої затримки та час очікуваного прийому.

5.4. У разі запізнення Пацієнта на прийом лікаря більше ніж на 15 хвилин, лікар має право відмовити в прийомі Пацієнту, запропонувавши йому послуги чергового лікаря, якщо це можливо.

5.5. В приміщеннях Медичного центру суворо забороняється палити та розпивати алкогольні напої.

5.6. Суворо забороняється порушувати порядок та спокій інших пацієнтів Медичного центру, а саме голосно розмовляти, кричати, голосно розмовляти по мобільному телефону.

5.7. Пацієнти повинні коректно поводитися з лікарями на прийомі та з медичним персоналом Медичного центру, дбайливо ставитися до майна Медичного центру.

5.8. Під час перебування в кабінетах УЗД, необхідно вимкнути мобільні телефони та інші електронні пристрої.

6. Правила для пацієнтів денного стаціонару

6.1. В будні дні лікування пацієнтів в денному стаціонарі проводиться в період часу з 09:00 до 19:00.

6.2. На  лікування  в режимі  денного  стаціонару  Пацієнт  супроводжується  у  відділення співробітником Медичного центру з листком призначень.

6.3. Вхід у верхньому одязі у відділення суворо заборонений.

6.4. Під  час  лікування  у  палаті  денного  стаціонару  відділення  амбулаторної допомоги присутність інших відвідувачів обмежена.

6.5. Під час перебування в денному стаціонарі можливе користування власним халатом, тапочками, нічною сорочкою. В разі відсутності, їх запропонує постова медична сестра відділення, у якому знаходиться Пацієнт.

6.6. Забороняється порушувати спокій інших пацієнтів Медичного центру, а саме звучно розмовляти, кричати, голосно розмовляти по мобільному телефону.

6.7. Забороняється розпивати алкогольні напої та палити.

6.8. Для виклику медичного персоналу у палаті використовувати наявний телефон або кнопку для виклику постової медичної сестри.

6.9. Пацієнт повинен дотримуватись режиму лікування та рекомендацій лікаря і медичного  персоналу відділення.

7. Правила для пацієнтів стаціонару

7.1. Пацієнт повинен дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку  у відділеннях.

7.2. Обов’язкова присутність Пацієнта в палатах під час обходів лікарів, в години виконання медичних маніпуляцій.

7.3. При наявності у Пацієнта харчових продуктів, їх необхідно зберігати у холодильнику.

7.4. Відвідування рідних, знайомих та інших відвідувачів можливе лише зі згоди Пацієнта з 11:00 до 18:00, при цьому кількість одночасно відвідуючих не повинна бути більше ніж дві особи.

7.5. Суворо забороняється порушувати порядок та спокій інших пацієнтів Медичного центру, а саме голосно розмовляти (в т.ч. по комунікаційних приладах), кричати, гучно вмикати телевізор, розмовляти по телефону за межами палати тощо.

7.6. Суворо забороняється палити та розпивати алкогольні напої.

7.7. Пацієнти повинні дбайливо ставитися до майна Медичного центру.

7.8. Пацієнт, який госпіталізований в стаціонар, перед тим як покинути відділення (прогулянка, разом з відвідувачами) повинен попередити про це черговий медперсонал.

7.9. В нічний час пацієнти стаціонару повинні знаходитися в Медичному центрі. У разі відсутності пацієнта в нічний час, такий пацієнт виписуються з відділення за порушення режиму лікування (за умови якщо це не загрожуватиме життю та здоров’ю), з відміткою в медичній документації.

7.10. Медична та інша допомога пацієнтам надається виключно медичним персоналом Медичного центру. Виклики необхідних зовнішніх фахівців здійснюються при необхідності, погоджуються з лікуючим лікарем та медичним директором.

7.11. Відвідування пацієнтів в палаті відділення інтенсивної терапії –  цілодобово.

7.12. Забороняється користування гучним зв’язком мобільних телефонів у відділенні інтенсивної терапії та голосно розмовляти.

7.13. Пацієнти повинні дотримуватись рекомендацій лікуючого лікаря, у тому числі і режиму харчування.

8. Правила для відвідувачів, які супроводжують пацієнтів

8.1. Присутність відвідувача під час прийому лікаря або здачі аналізу можливе лише зі згоди пацієнта та лікаря/медичної сестри маніпуляційного кабінету.

8.2. Відвідувачам в приміщеннях Медичного центру суворо забороняється палити та розпивати алкогольні напої.

8.3. Суворо забороняється порушувати порядок та спокій інших пацієнтів Медичного центру, а саме гучно розмовляти, кричати, голосно розмовляти по мобільному телефону.

8.4. Відвідувачі повинні коректно поводитися з лікарями і медичним персоналом Медичного центру та дбайливо ставитися до майна Медичного центру.

8.5. Відвідувачі повинні утримуватись від відвідання пацієнтів з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

9. Правила для відвідувачів пацієнтів стаціонару.

9.1. Відвідування пацієнтів, які знаходяться в стаціонарі, можливе тільки після узгодження з ними (пацієнтами) такого візиту та одержання їх згоди.

9.2. При вході у відділення відвідувачі повинні одягнути одноразовий халат (при необхідності) та бахіли на взуття; руки обробити дезінфікуючим засобом.

9.3. Дотримуватись тиші при відвідуванні пацієнтів в палатах відділення.

9.4. Відвідувачам забороняється самостійний вхід до службових приміщень Медичного центру.

9.5. Відвідувачі не забезпечуються харчуванням, посудом, предметами особистої гігієни.

9.6. Відвідувачі повинні коректно поводитись з медичним персоналом Медичного центру.

9.7. Забороняється відвідування пацієнтів особами, які перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

9.8. Кількість відвідувачів в палаті не повинна бути більше ніж дві особи.

9.9. Час відвідування пацієнтів стаціонару з 11:00 до 20:00.

9.10. Забороняється залишатися в нічний час в палатах дітям, незалежно від їхнього віку.

9.11. Забороняється приносити пацієнтам харчові продукти без узгодження з лікуючим лікарем.

10. Правила для відвідувачів пацієнтів відділення інтенсивної терапії

10.1.   Відвідувачі не допускаються до відділення інтенсивної терапії у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Відвідувачі зобов’язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пацієнтів відділення інтенсивної терапії.

10.2. Відвідувачі повинні коректно поводитись з медичним персоналом Медичного центру, ставитися з повагою до приватності та спокою пацієнта, у тому числі інших пацієнтів, які знаходяться в палаті відділення інтенсивної терапії.

10.3. Відвідувачі зобов’язані дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму, визначеного адміністрацією закладу охорони здоров’я, з урахуванням санітарно-епідемічної ситуації.

10.4. Відвідувачам не дозволяється заходити в інші палати або втручатися в питання, пов’язані зі станом здоров’я пацієнтів. Відвідувачі також не повинні перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов’язків.

10.5. Відвідувачі повинні дотримуватись тиші при відвідуванні пацієнтів в палатах відділення.

10.6. Відвідувачам забороняється самостійний вхід до службових приміщень Медичного центру.

10.7. При вході у відділення відвідувачі повинні одягнути одноразовий халат та бахіли на взуття; руки обробити дезінфікуючим засобом.

10.8. Забороняється приносити пацієнтам харчові продукти без узгодження з лікуючим лікарем.

10.9. Допуск відвідувачів забезпечується 24 години на добу в будь-який день тижня.

10.10. Одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у відділенні інтенсивної терапії без часових обмежень.

10.11. В палаті відділення інтенсивної терапії біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. У виключних випадках за рішенням лікуючого або чергового лікаря до відділення інтенсивної терапії може бути допущена більша кількість відвідувачів.

10.12. При необхідності проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру медичні працівники можуть попросити відвідувачів тимчасово залишити палату відділення інтенсивної терапії. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання. Після завершення відповідних дій відвідувачів повідомляють про можливість повернення в палату.

10.13. Відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання відділення інтенсивної терапії, будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.

10.14. У випадку порушення відвідувачем вимог, встановлених цими Правилами, допуск такої особи до пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження.

11. Контроль за дотриманням Правил

11.1.   Контроль за дотриманням даних Правил здійснюється Медичним директором.

11.2.   Пацієнти та відвідувачі Медичного центру зобов’язані дотримуватись цих Правил.

11.3.   У разі недотримання цих Правил внутрішнього розпорядку у МЦ ТОВ «ІННОМЕД-ЦЕНТР ЕНДОХІРУРГІЇ», Медичний центр залишає за собою право відмовитись від подальшого ведення пацієнта/розірвати Договір про надання медичних послуг, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров’я пацієнта у зв’язку з таким розірванням Договору.

11.4.   У разі недотримання відвідувачами даних Правил, Медичний центр залишає за собою право зобов’язати останніх залишити територію Медичного центру.

11.5.   За псування меблів, обладнання та інвентарю в Медичному центрі, пацієнти, відвідувачі та інші особи, які перебувають на території Медичного центру та які винні в цьому, несуть матеріальну відповідальність у розмірі вартості завданих збитків. У разі, коли протиправні дії стали результатом спричинення шкоди життю або здоров’ю пацієнта, відвідувачів або інших осіб,  або створили таку загрозу, винна особа несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.


L1. Про відеоспостереження пацієнти і відвідувачі сповіщаються написами і знаками встановленого типу на видних місцях.